Preuzimanje dženaze

Preuzimanje dženaze

U mrtvačnici svih 24 sata organizuje preuzimanje, zbrinjavanje, opremanje umrlih lica…