Organizacija i realizacija dženaze

Organizacija i realizacija dženaze

Organiziramo i realizujemo dženazu u dogovoru sa našim klijentima. Takođe vršimo i organizaciju vjerskih obreda kao i klanjanje same dženaze.