Gasuljenje i oblačenje kefina

Gasuljenje i oblačenje kefina

Pažljivo i stručno kupanje mejita na principima Kur’ana i sunneta.