Pogrebno društvo Emanet

Odgovornost je naša vrlina

Institut preuzima svu brigu oko organizacije dženaze u smislu vjerskih usluga sa najvećim stepenom odgovornosti i obavljanje svih potrebnih adminstrativnih poslova kod nadl,h vlasti, ambasada i mezarja.

Mi na osnovu vaše punomoći uz koordinaciju i dogovor sa porodicom preuzimamo svu vjersku i zakonsku odgovornost i brigu oko umrlog (mejjita) od trenutka smrti do ukopa.

Za Vas odrađujemo:

Papirologiju

i druge formalitete u ambasadama/konzulatima.

Komunikacija i koordinacija

sa općinama u BiH, Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori, Makedoniji i drugim zemljama.

Saradnja

s eminentnim partnerima konkretnih specijalnosti, a naš će odgovor na vaše želje i potrebe biti profesionalna realizacija sukladna najvišim standardima.

Pogrebno društvo Emanet

Usluge koje nudimo

U trenutcima neposredno prije smrti ili odmah nakon smrti , dženaze institut „Emanet“ Vam stoji na raspolaganju i usluzi. Tu spadaju:

  • Kompletna organizacija
  • Administrativni poslovi
  • Imam
  • Sve što je vezano za kompletnu i dostojanstvenu dženazu.

Pogrebno društvo Emanet

Povjerenje je naše drugo ime

Smrt je neminovnost i ona dođe pretežno onda kada joj se i najmanje nadamo. U takvim trenutcima, porodici i ostalim članovima preminule osobe je ponajteže i veoma teško se nose sa takvim slučajevima. Pogrebno društvo EMANET vam stoji na raspolaganju, da vam u takvim trenutcima budemo od svakog vida pomoći, po pitanju realizacije onoga što treba da se uradi oko pripreme za poslednji rastanak sa vašom preminulom osobom.

U takvim slučajevima; “Kontaktiraj te nas na vrijeme jer nikad se nezna, kada će nam doći poslednji čas ovodunjalučkog vremena.